Skladování, manipulace

Komplexnost systému doprava + distribuce + skladování + kvalitní dokumentace + za nízké náklady + kvalita = logistika služeb naší společnosti.

Komplexnost naší nabídky a služeb se neustále zvyšuje a to v důsledku požadavků zákazníků na taková řešení, se snažíme přizpůsobovat řešení jim na míru.

V rámci projektu skladování disponujeme:

 • Česká republika
  • Od 2013 Dobříš 3500 paletových míst
  • Od 2015 Kralupy n. Vlt. 2250 paletových míst
 • Polsko
  • Od konce roku 2016 PL-98-277 Brąszewice s kapacitou 10000 paletových míst

Specifikace skladových ploch, nabízené systémy řešení:

 • systém skladování je na nejvyšší možné úrovni a plně vyhoví prakticky všem požadavkům našich klientů jako např. ADR, chlazení.
 • vedení inventur a evidence objednávek FIFO/LIFO
 • konsolidace a balení zboží
 • paletizace a etiketování
 • odbavení a skladování nebezpečného zboží ADR režimu
 • infrastruktura pro zboží s kontrolovanou teplotou
 • dodávky „Just in Time“
 • distribuce ke konečnému zákazníkovi
 • EDI
 • Cross dock

Když ne s námi, tak s kým?