Pozemní silniční doprava kamionová

Pozemní doprava prostřednictvím C.B.SPED, a.s. znamená, že zboží našich klientů dorazí do místa učení vždy přesně, bezpečně. Díky silné vlastní koloně vozidel a spolupráci s pouze kvalitními subdodavateli v silniční dopravě pokrýváme celé území EU a mimo EU až po Čukotský poloostrov.

Veškeré zásilky jsou pravidelně sledovány, kontrolovány. Součástí systému nabízeného naší společností jsou pravidelné „linkové“ směry; složitost a rozmanitost jednotlivých proudů nám dává možnost nejvýhodnější volby přepravy pro našeho klienta.

Silniční doprava je zásadním doplněním našeho hlavního podnikatelského oboru – spedice a logistika.

Ve vnitrostátní dopravě disponujeme více než 100 vozidly různých typů a tonáží. Prostřednictvím našich vozidel zajistíme spolehlivou a rychlou přepravu zboží různých druhů a množství, vč. ADR, na Vámi určené místo v rámci ČR.

Všechna naše vozidla jsou monitorována prostřednictvím systému GPS.

Prostřednictvím naší vlastní techniky zajišťujeme:

 • Přeprava bezpečného zboží plachtovými návěsy
 • Přeprava bezpečného zboží návěsy typu „plato“
 • Přeprava bezpečného zboží plachtovými vozidly typu „solo“
 • Přeprava dle ADR mimo tř. 7
 • Nadrozměrná přeprava
 • LTL přepravy od 1 palety
 • Přeprava sypkých materiálů

Optimální cena, rychlost a kvalita dodávky = spokojený zákazník.

Naše služby v oblasti pozemní přepravy představuje:

 • mezinárodní přeprava celovozových nebo přímých zásilek „door to door“
 • expresní přeprava režimu Just in Time
 • tuzemská přeprava celovozových zásilek
 • mezinárodní, tuzemská přeprava částečných zásilek
 • přeprava nebezpečného zboží režimu ADR
 • kombinované přepravy
 • třetizemní přepravy mimo EU
 • sběrná služba export/import

Když ne s námi, tak s kým?