Transporty lądowe – kombinowane

To przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe - jest ona przewożona w ruchu dalekobieżnym głównie koleją, statkami żeglugi śródlądowej lub morskiej, a każdy dowóz/odwóz - do 150 km w relacjach do/z portów morskich i śródlądowych oraz do 100 km w relacjach do/z terminali lądowych, jest wykonywany przez transport samochodowy na możliwie najkrótszych odległościach.

Przez środki transportowe co najmniej dwóch, różnych gałęzi transportu. W transporcie kombinowanym umowy o przewóz są podpisywane przez spedytora z poszczególnymi przewoźnikami, z których każdy odpowiada za wykonanie bezpiecznego przewozu na swoim odcinku trasy - za każdy odcinek odpowiadają poszczególni przewoźnicy, bez przyjęcia przez jeden podmiot odpowiedzialności za cały przewóz.

Oferta transportu intermodalnego jest nowym polem działania w naszej firmie, ale ilość wykonanaych transportów intermodalnego się zwiększa co raz więcej,

System jest stosowany do exportów w kierunkach:

  • Niemcy
  • Włochy
  • Benelux
  • Francja – Nord Picardie
  • Anglia – London area, Birmingham area, Liverpool area

Sensowne wykorzystanie transportu intermodalnego:

  • Regularny przepływ towarów
  • Większa ilość transportowanego towaru

Zalety systemu dla klienta:

  • Niższe koszty transportu
  • Wiekszy wolument transportowanego towaru

C.B.SPED, a.s.

J. Š. Baara 80,
CZ-37000 České Budějovice
REGON: 26030918
NIP: CZ26030918

Tel.: +420 387 020 326
Tel.: +420 387 020 339
cbsped@cbsped.cz