Kodeks Etyki

W odniesieniu do całkowitego wyeliminowania możliwości pojawienie się nieetycznych, skorumpowanych, nielegalnych działań, lecz i takich które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo pracy czy ochrona środowiska, został kierownictwem C.B.SPED, a.s. założony kontakt etyczny, na który będzie możliwe złożyć skargi na powyższe zachowanie:

etika@cbsped.cz

C.B.SPED, a.s wyraża najwyższy priorytet inicjatywam nie anonimowym, potencjalne anonimowe skargi same w sobie stanowią potencjalne zagrożenie nieetycznego zachowania, ale oczywiście komukolwiek nie zabraniamy złożyć anonimową skarge.

Każda skarga zostanie rozwiązana kierownictwem firmy i nadawca będzie w ciągu 14 dni od złożenia skargi powiadomiony pismem o wynikach dochodzenia,

C.B.SPED, a.s. potencjonalnycj skarg bardzo docenia i wspiera ich. Z oczywistych powodów, nie będą one akceptowatelne dla skarg umyślnie fałszywych, z zamiarem niesprawiedliwie potępiać, obrażać innych ludzi lub firm. Takie skargi same w sobie stanowią naruszenie etyki łamają zasady ustaw antykorupcyjnych.

DEFINICJE NIEETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Nieetyczne zachowanie jest takie, które jednak narusza etický kodex společnosti i zarówno ogólną ideę sprawiedliwości moralnej. Do kierownictwa C.B.SPED, a.s można zwrócić jakąkolwiek uwage lub problem, który zagraża Państwo lub Pańskich kolegów lub poprawne prowadzenie firmy,

Nieetyczne postępowanie:

 • Bezpośrednie i pośrednie naruszenie prawa Republiki Czeskiej
 • Podejrzenie korupcyjne
 • Psychiczne lub fizyczne zastraszanie innych pracowników
 • Bossing, ignorowanie, kary
 • Molestowanie seksualne
 • Nacisk na produktywność pracy zagrożeniami
 • naruszenia bezpieczeństwa osobistego i naruszenia bezpieczeństwa pracy
 • Kwestie stosunków pracy (sprawiedliwość wynagrodzenie, czas pracy, awans, premie, podróże służbowe)
 • Działania celowo wskazujące k uszkodzeniu reputacji firmy
 • Naruszenia zasad konkurencji
 • Defraudacja, przywłaszczenie pomysłów kolegów
 • Nadużycie władzy
 • Kradzieże, nadużycia własności korporacyjnej lub prywatnej
 • Oszustwa finansowe, fałszowanie kontraktów
 • Przyjmowania i wymaganie łapówek
 • Marnotrawstwo i nieekologiczne zachowanie
 • Szerzenie plotek i fałszywych informacji, intrygi
 • Rozprzestrzeniania dyskretnych informacji

C.B.SPED, a.s.

J. Š. Baara 80,
CZ-37000 České Budějovice
REGON: 26030918
NIP: CZ26030918

Tel.: +420 387 020 326
Tel.: +420 387 020 339
cbsped@cbsped.cz