Struktura společnosti

C.B.SPED, a.s. je významným soukromým poskytovatelem mezinárodních dopravních, spediční a logistických služeb v oblasti pozemní, námořní a letecké dopravy. Za hlavní prioritu považujeme komplexnost a kvalitu prováděné služby-dopravy, kde největší důraz klademe na přesnost prováděných operací spojené s co možná nejkvalitnějším přenosem informací o celkovém průběhu přepravy vašich výrobků.

C.B.SPED, a.s. je připraven v jakémkoliv okamžiku na základě vaší výzvy, poptávky velmi pružně reagovat jakoukoliv nabídkou, která umožní porovnání standardu našich služeb se stávajícím systémem řešení dopravy u vaší společnosti. Staňte se ještě úspěšnější a konkurence schopnější díky naší velmi kvalitní a rozsáhlé nabídce služeb - společně rosteme, vyvíjíme se.

Když ne s námi, tak s kým?